پنج شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۳, ۲۲:۴۶
جستجو
 
اعضاءاصلی مرکز
پروفسور مظفر خزاعی ، رئیس مرکز ، Ph.D علوم تشریحی و فلوشیپ کشت سلول ،استاد( عضو تمام وقت مرکز )                                            
  dr khazaei2pdf
 دکتر محمودرضا مرادی ، متخصص ارولوژی ، فلوشیپ ، دانشیار ( عضو تمام وقت مرکز)                                                    
 Dr .M .R .Moradi
 
دکتر رستم قربانی ، Ph.D علوم تشریحی ، دانشیار ( عضو نیمه وقت مرکز)                                                                     
 cv
 
پروفسور  اسد ویسی رایگان، Ph.Dبیوشیمی بالینی ، استاد ، معاون پژوهشی (عضو نیمه وقت مرکز)                                  
 dr vaisi 90
 
دکتر منصور رضایی ، Ph.D آمار زیستی ، استادیار (عضو نیمه وقت مرکز)
 
دکتر نگین رضاوند ، متخصص زنان و زایمان ،دانشیار(عضو نیمه وقت مرکز)                                                                 
 cvdrrezavand
 
دکتر علی قنبری ، Ph.D علوم تشریحی ، استادیار ( عضو مرکز)                                                                                   
 dr ghanbari
 دکتر سیروس جلیلی ،Ph.D علوم تشریحی ، استادیار ( عضو مرکز)    
 
دکتر محمدرسول خزاعی ، پزشک عمومی ، کارشناس پژوهشی ، مدیر مالی مرکز
 
زهرا رشیدی ، کارشناس ارشد علوم تکوین ، (عضو تمام وقت مرکز )
 rashidi