پنج شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵, ۱۸:۰۸
جستجو
 
اعضاءاصلی مرکز

 

پروفسور مظفر خزاعی،رئیس مرکز ، Ph.D علوم تشریحی و فلوشیپ کشت سلول ،استاد( عضو تمام وقت مرکز ) 

cv drk

 دکتر محمودرضا مرادی ، متخصص ارولوژی ، فلوشیپ ، دانشیار ( عضو تمام وقت مرکز) Dr .M .R .Moradi                                            

 دکتر رستم قربانی ، Ph.D علوم تشریحی ، دانشیار ( عضو نیمه وقت مرکز) cv

 پروفسور  اسد ویسی رایگان، Ph.Dبیوشیمی بالینی ، استاد ، معاون پژوهشی (عضو نیمه وقت مرکز) dr vaisi 90

 

 

دکتر منصور رضایی ، Ph.D آمار زیستی ،دانشیار (عضو نیمه وقت مرکز)

دکتر نگین رضاوند ، متخصص زنان و زایمان ،دانشیار(عضو نیمه وقت مرکز) cvdrrezavand

 دکتر علی قنبری ، Ph.D علوم تشریحی ، استادیار ( عضو مرکز) dr ghanbari

 دکتر سیروس جلیلی ،Ph.D علوم تشریحی ،دانشیار ( عضو مرکز) ​​cv2​​