جمعه، ۱۲ تیر ۱۳۹۴, ۱۵:۰۸
جستجو
 
اعضاءاصلی مرکز

 

 

پروفسور مظفر خزاعی ، رئیس مرکز ، Ph.D علوم تشریحی و فلوشیپ کشت سلول ،استاد( عضو تمام وقت مرکز )cv1

 دکتر محمودرضا مرادی ، متخصص ارولوژی ، فلوشیپ ، دانشیار ( عضو تمام وقت مرکز) Dr .M .R .Moradi                                            

 دکتر رستم قربانی ، Ph.D علوم تشریحی ، دانشیار ( عضو نیمه وقت مرکز) cv
 
پروفسور  اسد ویسی رایگان، Ph.Dبیوشیمی بالینی ، استاد ، معاون پژوهشی (عضو نیمه وقت مرکز) dr vaisi 90
 
دکتر منصور رضایی ، Ph.D آمار زیستی ، استادیار (عضو نیمه وقت مرکز)
 
دکتر نگین رضاوند ، متخصص زنان و زایمان ،دانشیار(عضو نیمه وقت مرکز) cvdrrezavand
 
دکتر علی قنبری ، Ph.D علوم تشریحی ، استادیار ( عضو مرکز) dr ghanbari

 دکتر سیروس جلیلی ،Ph.D علوم تشریحی ، استادیار ( عضو مرکز) cv2

دکتر محمدرسول خزاعی ، پزشک عمومی ، کارشناس پژوهشی ، مدیر مالی مرکز

  آرزو ربزیا، کارشناس ارشد سلولی - ملکولی