همکاران

      

دکتر محمد رضا سلحشور، Ph.D علوم تشریحی 

زهرا رشیدی، دانشجوی Ph.D بیولوژی تولید مثل cvrashidi

پگاه میرزاپور ، کارشناس ارشد علوم تشریحی

 سعید خزایل، کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

الهام قنبری ، کارشناس ارشد زیست شناسی ( بافت و جنین شناسی ) -پژوهشیار

ثریا سجادی، PhD بیوشیمی - پژوهشیار

مونا پژوهی ، Ph.D بیوشیمی - پژوهشیار

مریم سهرابی ، کارشناس ارشد اصلاح نباتات - پژوهشیار