اعضاءهیات موسس و هیات علمی مرکز

 

نام و نام خانوادگی

دکتر مظفر خزاعی

دکترمنصور رضایی

دکتر اسد ویسی رایگانی

دکتر محمود رضا مرادی

دکتر نگین رضاوند

دکتر رستم قربانی

مقطع و رشته تحصیلی

دکتری تخصصی علوم تشریحی

دکتری تخصصی آمار زیستی

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

دکتری تکمیلی جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتری تکمیلی زنان و زایمان

دکتری تخصصی علوم تشریحی

مرتبه علمی

استاد

استاد

استاد

استاد

استاد

دانشیار

نوع همکاری

تمام وقت

نیمه وقت

نیمه وقت

_

_

_

 

 

 

 

تصویر پرسنلی:

 

http://isid.research.ac.ir/repo/Person/xioqkscr3w5001.jpg

 

http://isid.research.ac.ir/repo/Person/5v0y967ijk.jpg

 

 

 

http://isid.research.ac.ir/repo/Person/7n7uidh9g3.gif

 

 

http://isid.research.ac.ir/repo/Person/yh25lx30dnft9t.jpg

 

 

 

http://isid.research.ac.ir/repo/Person/rx0htubj60cvkm.jpg

 

 

 

- سوابق علمی، اجرایی پروفسور مظفر خزاعی،ریاست مرکز ،

Ph.Dعلوم تشریحی و فلوشیپ کشت سلول ،استاد( عضو تمام وقت مرکز ) 

cv drk


2 -سوابق علمی، اجرایی دکتر محمد رسول خزاعی، معاون مرکز

دکتری پژوهشی زیست پزشکی ، استادیار (عضو تمام وقت مرکز)

 

cv دکتر محمد رسول خزاعی

 

 

 3- سوابق علمی، اجرایی دکتر منصور رضایی

Ph.D  آمار زیستی ،دانشیار (عضو نیمه وقت مرکز)dr rezaei


 

4-  سوابق علمی، اجرایی دکتر سیروس جلیلی ،

Ph.D علوم تشریحی استاد ( عضو  نیمه وقت مرکز)

cv2

 

 

 

 

 

5-  سوابق علمی و اجرائی دکتر هوشنگ نعمتی

 ph.D پزشکی مولکولی ، استادیار و عضو تمام وقت مرکز

cv دکتر هوشنگ نعمتی

 

 

6- سوابق علمی و اجرائی دکتر نسرین جلیلیان

Ph.D علوم تشریحی استاد ( عضو  نیمه وقت مرکز)

 

 

7- سوابق علمی و اجرائی دکترآزیتا فرامرزی

Ph.D بیولوژی تولید مثل ، استادیار ( عضو  نیمه وقت مرکز)

cv دکتر فرامرزی

 

 

8- سوابق علمی و اجرایی دکترحسین عبدی

متخصص اورولوژی ، کلیه و مجاری ادراری  ( عضو  نیمه وقت مرکز)

 

 

9- سوابق علمی و اجرایی دکتر رامین عبیری

ph.D میکروب شناسی پزشکی، استادیار و عضو تمام وقت مرکز

 

 

10 - سوابق علمی و اجرایی دکتر فرشاد  مرادپور

Ph.D فیزیولوژی ، دانشیار ( عضو  نیمه وقت مرکز)

11- سوابق علمی و اجرایی دکتر زهرا رشیدی

 Ph.D بیولوژی تولید مثل، استادیار ( عضو تمام وقت مرکز)   cv  دکتر زهرا رشیدی