اعضای شورای پژوهشی ، اعضای شورایعالی مرکز

 • پروفسور مظفر خزاعی (ریاست مرکز و رئیس شورای پژوهشی)
 • دکتر منصور رضاییابلاغ 5
 • دکتر نسرین جلیلیان
  ابلاغ 11 
 • دکتر فرشاد مرادپورابلاغ1
 • دکتر میترا بختیاری
  ابلاغ2 
 • دکتر محمد رسول خزاعی
  ابلاغ 3

 

 

 

           
 

 

 

شورایعالی مرکز

 

 

 

رئیس دانشگاه

 

 

 

معاون

پژوهشی دانشگاه

 

 

 

معاون بهداشتی دانشگاه

 

 

 

 رئیس مرکز

 

 

 

دکتر حسین عبدی

 

 

 

دکتر محمد رسول خزاعی

 

 

 

دکتر اسد ویسی رایگانی(استاد تمام مرکز)