جوایز

 

 

پژوهشگران نمونه دانشگاه از مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

 

 

 سال 1397 : دکتر محمد رسول خزاعی پژوهشگر برتر  مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

سال 1391 :دکتر اسد ویسی رایگانی،دکتر مظفر خزاعی، دکتر منصور رضایی،  دکتر علی قنبری 

 

سال 1390 :دکتر منصور رضایی،  دکتر اسد ویسی رایگانی، دکتر مظفر خزاعی ، دکتر علی قنبری 

 

سال 1388 : دکتر اسد ویسی رایگانی ، دکتر علی قنبری  ، ( دکتر انتظار محرابی نسب

 

پژوهشگر نمونه دانشجویی )
 سال   1387: دکتر اسد ویسی رایگانی ، دکتر مظفر خزاعی
سال 1386:  دکتر اسد ویسی رایگانی ، دکتر مظفر خزاعی ،دکتر رستم قربانی ،  دکتر منصور رضایی
    سال  1385 :  دکتر مظفر خزاعی ، دکتر اسد ویسی رایگانی ، دکتر منصور رضایی
سال 1384 : دکتر مظفر خزاعی ، دکتر منصور رضایی ، دکتر طراوت فاخری
 
 
پوستر برگزیده
هفتمین همایش سراسر علوم تشریحی ایران – کاشان – 22 اردیبهشت ، میترا بختیاری بررسی اثر هیالورونان روی میزان لقاح اسپرم های موش سوری قبل از انجماد و پس از   ذوب . (1385)
 
 
بهترین مقاله تحقیقاتی بالینی
 از طرف انجمن آندرولوژی و باروری کانادا (1384)
Esfandiari N,Ay J.,Khazaei M . ,Javad M , Gotlibe L , Casper RC."  
Statin effects on three – dimensional cultre human endometrial explants :as an in vitro model for endometriosis " , 61 st annual congress of ASRM , Oct 2005 , Montreal , Canada , Fertility Sterility , vol 84 , sup , 1:S123    ( Best clinical research paper ) 
  
جایزه  بخش دانشجویی دومین کنگره بین المللی یا مقاله ارائه شده ذیل که حاصل پایان نامه دانشجویی است
Montaseri A , Khazaei M , et al " Biphasic effect of Atorvastatin on human endometrium cultured in three –   dimensional matrix ."2ed international students awards , Yazed   University Medical sciences, 2007