مرکز تحقیقات باروری و ناباروری


Fertility & Infertility
 Research Center

مرکزتحقیقات باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان شاخه غرب کشورانجمن جنین شناسی وبیولوژی

تولیدمثل ایران انتخاب گردید.

ازعلاقمندان جهت عضویت و همکاری باانجمن دعوت بعمل می آید.


http://www.iserb.ir/   :لینک انجمن  

آشنایی با مرکز

 
 
 

به وب سایت مرکز تحقیقات باروری وناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خوش آمدید

پژوهشگران محترم جهت درج آدرس (Affiliation) مرکز تحقیقات در مقالات خود، از نمونه صحیح زیر استفاده نمایند:
مرکز تحقیقات باروری وناباروری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
Fertility&Infertility Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran


مرکز تحقیقات باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دارای چندین آزمایشگاه تخصصی می باشد، این مرکزضمن ارائه ومشارکت در  پایان نامه و طرح های تحقیقاتی متعدد به خصوص در زمینه تولید مثل فعالیت دارد . برای اطلاعات بیشتر از سوابق وآشنایی با  فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی این مرکز و اعضای محترم هیئت علمی میتوانید لینک های مربوطه را کلیک نمائید.

               « با تشکرمرکز تحقیقات باروری و ناباروری »

   Fertility & Infertility Research Center (FIRC )

 

 

نمایی از مرکز تحقیقات باروری و ناباروری