تالار رویدادها و اطلاعیه ها

1- برگزاری سمینارهای علمی مرکز تحقیقات با موضوع های مختلف علمی: چهارشنبه ها ساعت 11 صبح در مرکز توسط اساتید و همکاران پژوهشگر و دانشجویان تحصیلات تکمیلی .