عکس

 

Fertility&Infertilty

&
Research Center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوگو

 

 

 

                                                                                                                                     لوگو

 
 
 

        

به وب سایت مرکز تحقیقات باروری وناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خوش آمدید.                        

پژوهشگران محترم جهت درج آدرس (Affiliation) مرکز تحقیقات در مقالات خود، از نمونه صحیح زیر استفاده نمایند:
مرکز تحقیقات باروری وناباروری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
Fertility&Infertility Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran 

              « با تشکرمرکز تحقیقات باروری و ناباروری »

Fertility & Infertility Research Center (FIRC )