افیلیشن پژوهشی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

 

پژوهشگران محترم جهت درج آدرس صحیح مرکز تحقیقات در مقالات خود از نمونه صحیح زیر استفاده نمایند                          

Fertility and Infertility Research Center, Health

Technology Institute, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

 

مرکز تحقیقات باروری و ناباروری ، پژوهشکده فناوری سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه ، ایران

 

لوگو


اخبار

ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
Critical thinking in medical education
ژورنال کلاب
Critical thinking in medical education
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
Engineering homologous PRP, PRP/MSC-derived exosomes-based dual crosslinked hydrogels for diabetic wound dressings
ژورنال کلاب
Engineering homologous PRP, PRP/MSC-derived exosomes-based dual crosslinked hydrogels for diabetic wound dressings
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
ClinicalTrials.gov
ژورنال کلاب
ClinicalTrials.gov

رسانه جدید

تالار رویداد و اطلاعیه ها

 

  موفقیت محققین مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

 

مقاله  مشترک دکتر خزاعی استاد دانشگاه و محقق مرکز باروری و ناباروری و فرانک آغاز دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور مرکز فوق  تحت عنوان Reactive Oxygen Species Generation and Use of Antioxidants during In Vitro Maturation of Oocytes بیشترین ارجاع را در بین مقالات چاپ شده در نشریه international journal of fertility sterile  در سال 2017 را به خود اختصاص داده است و به عنوان مقاله برتر این مجله انتخاب شده است.

معاونت تحقیقات و فناوری کسب این موفقیت را به ایشان و  دانشجوی پژوهشگرمرکز تبریک عرض می نماید.

 

 

نمایی از مرکز تحقیقات باروری و ناباروری
Loading