فارغ التحصیلان

دکتر محمدرسول خزاعی

 دکتری تخصصی پژوهش محور (زیست پزشکی)

دکتر فریبرز بهره مند

دکتری تخصصی پژوهش محور (زیست پزشکی)

دکتر فرانک آغاز

دکتری تخصصی پژوهش محور (زیست پزشکی)

دکتر الهام کاظمی

دکتری تخصصی پژوهش محور (سلامت جنسی و خانواده)