لانه حیوانات

 

 

 ü     لانه حیوانات ( ANIMAL HOUSE )

دارای ۶۰ متر مربع فضای فیزیکی،  مجهز به سیستم تنظیم دما و نور و دارای قفسه های مجهز و حیوانات آزمایشگاهی می باشد.

 عکس زیر نمونه ای از موش های موجود در این فضا می باشد. 

animal