لانه حیوانات

 
 
لانه حیوانات ( ANIMAL HOUSE ) : دارای فضای فیزیکی 60 متر مربع و مجهز به سیستم تنظیم دما و نور و دارای قفسه های مجهز و حیوانات آزمایشگاهی می باشد . عکس زیر نمونه ای از موش های مایس موجود در این فضا می باشد .