تاریخچه مرکز

تاریخچه:
مرکز تحقیقات باروری و ناباروری در سال 1384 تاسیس و نهایتاً درتاریخ 87/8/6 موفق به اخذ موافقت اصولی و در تاریخ 92/11/13 موفق به اخذ موافقت قطعی از معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شد.

بخش های مختلف تحقیقاتی مرکز عبارتند از : کشت بافت و سلول ، مدلهای حیوانی ، سلولی - مولکولی و بیوشیمی ، ایمنوهیستوشیمی و بافت شناسی ، سلولهای بنیادی و ...تاریخ بروزرسانی : ۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۳۷

اهداف و چشم انداز مرکز

 

 

اهداف  و چشم انداز مرکز:

 1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم و ناباروری

2- انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور

3- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه باروری و ناباروری

4- کوشش در جهت جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوط در داخل کشور

5- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر دانشگاه ها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامیتاریخ بروزرسانی : ۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۴۰