"به سایت مرکز تحقیقات باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خوش آمدید"

 

مرکز تحقیقات باروری و ناباروری در سال1384  با هدف استفاده از علوم سلولی، مطالعه ی مدلهای حیوانی و بافتهای مختلف در جهت کمک به درمان بیماری های ناباروری، سرطان و سایر بیماریهای مرتبط تاسیس شد و نهایتا در تاریخ 92/11/13  موفق به دریافت موافقت قطعی از معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.

این مرکز از بخشهای مختلف تحقیقاتی در زمینه های کشت سلول و بافت، مدلهای حیوانی، سلولی- مولکولی، بیوشیمی، ایمونوهیستوشیمی، بافت شناسی، سلولهای بنیادی و ... تشکیل شده است.